$\omega$ $\aleph$ $\infty$
Mathematical Logic at Fudan

Faculty at Fudan

Chen, Yijia

Hao, Zhaokuan

Will Johnson

Yang, Ruizhi

Yao, Ningyuan

Logicians Nearby

Decheng Ding (Nanjing University)

Liang Yu (Nanjing University)

Xianghui Shi (Beijing Normal University)

Zachiri McKenzie

Graduate Students

Current

Pengshu Shan 单芃舒 (PhD)

Liang Kou 寇亮 (PhD)

Chengcheng Hou 候诚诚

Zhen Liu 刘桢

Jingkai Yang 杨京楷

Ziting Zhang 张子婷

Jiaqi Bao 包佳齐

Former

Yanyuan Luo 罗焱元

Zehao Lü 吕泽豪

Yifei Huang 黄忆菲

Fei Xiong 熊飞

Visitors

Current and upcoming

Anand Pillay (2019)

Former

W. Hugh Woodin (2018)

Joel D. Hamkins (2013)

Jiachen Yuan (2013)

Guozhen Shen (2013)

Brent Cody (2012)

Yue Yang (2011)